Bernoulli Institute for Mathematics, Computer Science and Artificial Intelligence > FSE > RUG

Wibbe Verdenius 1913-1988

Wibbe Verdenius (Uithuizen 1 October 1913 - Groningen 14 February 1988) was a lector at the University of Groningen from 1961 till 1974.

Korte biografie. Wibbe Verdenius werd geboren op 1 oktober 1913 te Uithuizen in het gezin van de landbouwer Jan Verdenius (1872-1940) en Grietje Hollander (1874 - 1956). Er was ook een jongere zus Geertruida (Trijntje) (1915 - 1993). Hij studeerde van 1932 tot 1937 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Samen met zijn medestudenten H.C. Brinkman en B.R.A. Nijboer rechtte hij in 1933 het Wiskundig Dispuut $W^4$ op. Verdenius deed doctoraal examen met hoofdvak wiskunde op 18 november 1937. Behoudens een korte onderbreking in de eerste helft van 1940 was hij als leraar werkzaam bij het middelbaar onderwijs van 18 april 1939 tot 1 november 1947.

Oponthoud in Delft. Van 1 november 1947 tot 1 oktober 1952 was hij instructeur bij de wiskunde aan de Technische Hogeschool te Delft in de rang van wetenschappelijk hoofdambtenaar. In 1948 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op een proefschrift Over problemen analoog aan die van Goldbach en Waring met als promotor J.G. van der Corput. Naast zijn proefschrift heeft hij enkele publikaties verzorgd, die in het buitenland zeer de aandacht hebben getrokken en enkele resultaten worden nu als standaard resultaten in de literatuur aangehaald. In 1950 werd hij aangezocht voor een benoeming tot hoogleraar aan de Landbouw Hogeschool te Bogor, hetgeen hij weigerde, evenals een benoeming aan de Technische Hogeschool te Bandoeng. De redenen voor deze weigeringen waren te zoeken in de onzekere toekomst die toen reeds in Indonesie somber ws.

Terug naar Groningen via Breda. Met ingang van 1 oktober 1952 werd hij benoemd tot lector aan de Koninkijke Militaire Akademie te Breda. Deze functie liet hem evenwel weinig tijd voor wetenschappelijk werk en dit was voor hem de reden om weer naar het hoger onderwijs terug te keren, daarbij dus zijn lectoraat prijsgevend. Sinds 1 november 1958 is hij als wetenschappelijk hoofdambtenaar A aan het Mathematisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen verbonden. Hij was betrokken bij de oprichting en fungeerde als secretaris van het Genootschap 'Johann Bernoulli', dat zich ten doel stelde de beoefening van de wiskunde in de Noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drente te bevorderen.

Lector. Per 1 januari 1961 is hij als lector aan de Rijksuniversiteit te Groningen aangesteld om onderwijs te geven in de propaedeutische analyse. Met ingang van zelfde datum werd Anthonie van Heemert aangesteld als lector in de propaedeutische meetkunde. Hij aanvaardde zijn ambt met een rede getiteld Benaderingen op 12 Maart 1963. Zijn (theoretische) analyse colleges gaf hij initieel uit collegedictaten, maar na een rondreis door de USA aan de hand van Rudin's Principles of mathematical analysis. Ook waren er collegedictaten van Verdenius en Scheelbeek over inleidende analyse en van Verdenius en Elgersma over voortgezette analyse, die jarenlang gebruikt zijn geworden. In het begin van de jaren 70 werd hij langere tijd ziek, en moest zijn onderwijs door anderen overgenomen worden. Op zijn verzoek volgde ontslag per 1 September 1974. Hij overleed te Groningen op 14 Februari 1988.

OVL ADV

Huwelijk. Wibbe Verdenius (math. cand.) verloofde zich in 1936 met Geiske Offerhaus (pharm. cand.). Het huwelijk vond plaats op 21 Maart 1941. Het echtpaar kreeg twee dochters Trijntje en Gerrie.

Publications of W. Verdenius on MathSciNet

Mathematics Genealogy Project for W. Verdenius