Humsterland

met de oorspronkelijke dorpen Niehove, Saaksum en Oldehove werd ingesloten door het Reitdiep in het noorden, de Kliefsloot in het oosten en de Riet in het westen en zuiden.