De eend in de pot

De aloude functie van de eendenkooi is dat deze gebruikt wordt om eenden te vangen en na deze via de zgn. kooikersgreep gevangen te hebben te verkopen voor de consumptie. Dat is oogsten van wat de natuur ons biedt. Wildbraad wordt ook in ons land nog veel gegeten.
Vergelijkt u het maar met de vis op uw bord. De dieren hebben een vrij en natuurlijk leven achter de rug voordat u ze opeet. Dat is een belangrijk voordeel t.o.v. de legbatterij kippen of de intensieve kalver- en varkens houderij. Bovendien is de eendenbout uit de kooi hagelvrij t.o.v. de met geweer geschoten eend.

sluiten